Nieuws

Op 24 mei 2023

N-VA Oosterzele opent de strijd voor het behoud van open ruimte en het landelijk karakter van de gemeente Oosterzele. De lokale N-VA-afdeling pleit voor een nieuwe langetermijnvisie op ruimtelijk beleid in Oosterzele en schuift daarbij vijf kernpunten naar voor. “De langetermijnvisie die de …

Op 16 mei 2023

Nadat het OCMW Oosterzele opnieuw een zware terechtwijzing heeft ontvangen van het Agentschap Opgroeien, dringen Open Vld plus en, Groen en N-VA aan op het ontslag van Els De Turck. Als voorzitter van het OCMW, bevoegd schepen en lid van het Vast Bureau is ze als beleidsmaker de voorbije jaren té …

Op 27 april 2023

N-VA Oosterzele wil speelplaatsen van Oosterzeelse scholen ontharden en vergroenen. De lokale N-VA-afdeling dringt er bij de gemeente op aan om hier mee op in te zetten door gebruik te maken van de ondersteuning die N-VA-minister Zuhal Demir hiervoor aanreikt. Als Vlaams minister bevoegd voor …